Tips för din DR-kampanj

Alla läser direktreklam på samma sätt. Vi undrar vart den kommer ifrån, varför jag fått den och vad jag får om jag svarar. Med bra svar på mottagarens frågor kan du få mottagaren att tacka ja till erbjudandet.

DR-kampanjen som får mottagaren att agera

Om du vill att kampanjen ska locka mottagaren till köp behövs fem trycksaker:
  1. Ett kuvert att lägga erbjudandet i. Kuvertet ska locka mottagaren att öppna brevet.
  2. En broschyr eller ett reklamblad som beskriver erbjudandet på ett attraktivt sätt, så att mottagaren vill ha det.
  3. Ett medföljande brev som tydliggör erbjudandet och avsändaren och går in på fler detaljer än reklambladet. Här tydliggör du hur mottagaren gör för att köpa erbjudandet, vad de kommer att få, när de får det, hur de betalar och vad som händer sen.
  4. Ett svarskort som mottagaren kan fylla i för att köpa erbjudandet.
  5. Ett svarskuvert där portot är betalt.

Dessutom kan du skicka med smakprov, tester eller en annan gåva som tilltalar målgruppen och leder till köp eller ditt stärkta varumärke.
För att få ihop dessa enheter på bästa, och mest kostadseffektiva, sätt krävs en rad leverantörer. Inga tryckerier kan trycka både snygga broschyrer, tydliga brev och kuvert. 
Få reklambyråer har kunskap om hur alla komponenter ska samverka, samt vilka format som är mest kostnadseffektiva och lämpligast för kanalen. Dessutom krävs packning och distribution av kuverten.

Våra främsta tips till dig för att du ska lyckas med din DR: