Lyckas med din e-postkampanj

Fördelar med e-postkanalen och några konkreta tips på hur du kan förbättra dina e-postkampanjer.

Fördelar med e-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är flexibelt, kostnadseffektivt och ger dig alla förutsättningar för att få riktigt goda resultat. Det är billigt och lätt att testa sig fram, mäta resultatet och ständigt förbättra sig. Dock är ofta en kombination av t ex eDR och TM den bästa kombinationen.

Mätbarhet

En sak som du ska ta vara på när det gäller e-postkanalen är att den är så mätbar. Gör du ett postalt utskick ser du inte hur många som öppnar och tar del av ditt utskick. Efter ett e-postutskick däremot får du direkt se öppningar och vilka personer som har klickat i ditt mail.

Detta ger dig möjlighet att testa olika budskap och få direkt respons på vad som funkar bäst. Man kan testa målgrupper, ämnesrader, rubriker, avsändare, erbjudande med mera.
Det ger dig också en unik möjlighet att prioritera leads efter en kampanj. De som klickar i ditt mail har troligen tyckt att ditt erbjudande var intressant, och dessa personer som självklart följas upp på något sätt. Det kan innebära att dina säljare får ringlistor eller att ni gör ett postalt utskick till de personer som klickar.

Det är enkelt och billigt att skicka ut påminnelser. En del av våra kunder får en tredjedel av resultatet på påminnelsemailet.

Mailets utformning

Om du har ett erbjudande som man direkt kan ta beslut om, kan mail förenkla beställningsprocessen. Det kan man t ex göra genom att jobba med förifyllda formulär med kundens uppgifter, så att man i bästa fall bara behöver klicka en gång för att beställa. De flesta e-postsystem idag har stöd för denna funktion, så det är enkelt att göra detta utan att det kostar något extra. Informationen läggs också direkt in i en databas utan att någon manuellt behöver lägga in uppgifterna.
Planera för uppföljning. Konstigt nog glömmer många bort detta och det finns inte alltid en plan för hur man ska hantera de som klickar i mailet, de som inte öppnar etc.

Ämnesraden och preheadern är några av de viktigaste faktorerna för att mottagaren ska vilja öppna ditt mail. De ska innehålla det ”gottaste”, de bästa argumenten, vara intresseväckare för målgruppen. Därför bör man inte skriva ”Ser detta mail konstigt ut, klicka här” i preheadern. Detta är ofta den första texten mottagaren ser och lockar inte särskilt till att öppna mailet, framför allt i mobilen.

Bildvisning, här missar man ofta. I mail är nämligen bildvisning ofta avstängd och mottagaren ser i ett första skede enbart din text, där bilderna syns som röda kryss. Ofta har man väldigt kort tid på sig att skapa ett intresse för sitt budskap och risken med att ha för många bilder är att man inte blir lockad att öppna mailet, dvs hämta hem bilderna.  Tänk därför på att ditt brev ska fungera även utan bilder. Lägg bilderna lite längre ner, så att ett rött kryss inte är det första mottagaren ser.

Lägg viktig text högt upp till vänster i mailet, eftersom budskapet då även syns i förhandsvisningsläge.

Slutligen vill vi prata om att påminna. Det är enkelt och billigt att skicka påminnelser via epost. När man skickar påminnelsen kan man även testa en ny ämnesrad och preheader om man vill. Det kan ju vara så att anledningen till att dessa personer inte öppnade mailet var att ämnesraden inte var tillräckligt intressant för denna målgrupp. Men det kan självklart även handla om timing.

Våra bästa tips om e-postmarknadsföring i korthet