100 % rätt – en väg till framgång

Affärsinformationen i företagets system är ofta den mest värdefulla tillgången. Men få företag har åtkomst till den uppdaterade information de behöver. 72% rätt = 28% fel

Förmågan att behålla, utveckla och attrahera nya kunder är avgörande för företagets existens och tillväxt. Kunskaperna om kunderna och marknaden, samt företagets förmåga att tolka och agera enligt dem ger företaget rätt förutsättningar för att lyckas. Affärsinformationen i företagets system är en av era mest värdefulla tillgångar. Men ett genomsnittsföretag i Sverige planerar sin verksamhet och jobbar dagligen utifrån affärsinformation som endast stämmer till 72 procent. Eller med 28 procent fel, om man föredrar det. Dessutom utgår ofta företagsledningen, marknadsavdelning, analys- och säljteamen från olika databaser. Få av dem har all den information de behöver för att göra bästa möjliga jobb och deras samarbete är begränsat. På ett företag som kommit längre med sin informationsstrategi utgår ledning, marknad, sälj och analys från samma korrekt och uppdaterade affärsinformation, de har tillgång till den information de behöver och samarbetar för att maximera resultaten. Deras försäljning har toppresultat och kunderna är nöjda.

Här beskriver vi en process som kan fungera som underlag för att komma vidare med arbetet för ditt företag att gå från 72% rätt till 100% affärsinformation. Så ta med ditt företag på en resa som kommer att göra er kundvård och ert försäljningsarbete lite bättre än konkurrenternas. Så att ni kan behålla och utveckla de kunder ni har och locka ännu fler kunder till företaget.

Bisnode visar dig vägen från genomsnittet till toppen. Målet - samarbete och samordnat informationsflöde för maximal effekt Målet för insatsen är att rätt personer på företaget har tillgång till rätt och komplett information så att de kan maximera resultatet av sitt arbete. På vägen hit har ledning, marknad, sälj och analys samarbetat tätt. Förmodligen har de fått större förståelse för varandras arbete och hur de kan samarbeta för att få bättre resultat. De ser snabbt vilka resultat deras samarbete ger och därför kommer de att vidareutveckla det. När ledning, marknad, analys och sälj arbetar ihop med tillgång till gemensam, adekvat, komplett och uppdaterad kundinformation innebär det att:

Stegen på vägen mot 100%

  1. Se över er bearbetningsstrategi – grunden för kundarbetet består i att veta vilka kunder som är strategiskt viktiga och hur ni ska bearbeta dem.
  2. Skapa en informationsstrategi – Hur ser informationstillgånget och flödet ut idag och vilken information behöver ni? (se frågeställningar i slutet av dokumentet)
  3. Kvalitetssäkra ert informationskapital - Säkerställ att all information i kundregistret är korrekt.
  4. Komplettering av viktig information – Komplettera den information som saknas.
  5. Löpande underhåll – Skapa rutiner för löpande uppdatering av er information för att förvalta informationskapitalet på sikt.
  6. Dubblettfri information – Identifiera och eliminera dubbletter i ert register utan att radera värdefull information om kunden. Skapa förutsättningar att hålla isär kunder och kundämnen.

Kartläggningen

Innan ni börjar arbeta med att säkerställa er informationshantering, måste ni ta reda på hur det ser ut idag. Vad har ni för information om era kunder och er marknad idag? Vilka har den och hur använder de den? Frågor att fundera över: