Produkter och priser

Hitta företag och beslutsfattare för bearbetning via e-mail, brev/DR och Telemarketing. Här finner du information och produkter och priser på Bisnode DM Urval.

Produkter

Produkterna Small, Medium och Large innehåller olika mycket information om företagen du söker fram.

Om du söker en viss beslutsfattare finns tilltryck som tillval. Då ger vi dig företag där vi saknar uppgift om den namngivna beslutsfattare du söker, men som passar in på dina övriga urvalsvillkor.

Exempelfiler att ladda ned till Excel

Produkternas innehåll

Innehåll Produkt
Small
Produkt
Medium
Produkt
Large
Personnamn och/eller tilltryck
Befattning
Företagsnamn
Utdelningsadress - postnummer och ort
Besöksadress, postnummer och ort
Telefon och faxnummer
Bransch (träffmålgrupp)
Branschkod
Företagstyp
Aktiekapital
Omsättning
Bokslutsperiodens slut
Enhetstyp (HK/Filial)
Företagstyp (Privat/Publikt)
Antal enheter
Län, kommun, a-region och blockregion
Antal anställda på enheten
Antal anställda på företaget
Antal kontorsanställda på arbetsstället
Antal kontorsanställda på företaget
Avdelning
Organisationsnummer
Huvudnäring
Juridiskt namn
Juridisk form
A-region
Person-ID
Enhets-ID
Kopplings-ID
Adresskälla
Om du selekterat på e-mailadress:
Emailadress beslutsfattare

Priser

Priserna varierar beroende på vilken produkt du valt (Small, Medium eller Large), antalet poster i ditt urval, om du selekterat på beslutsfattare eller ej, samt om du önskar köpa emailadress till beslutsfattare eller ej.
Ju större ditt antal är, desto lägre blir priset per styck.

Minimidebitering är 1.500 kr.

Pris Small – från 2,25 kr/st
Pris Medium – från 3,60 kr/st
Pris Large – från 5,40 kr/st
Pris e-mailadress – från 5,40 kr/st.

Frågor

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss på telefon 08-558 059 00 eller via mail på dmurval.se@bisnode.com.