DM-regler och NIX-register

Även om ditt reklambudskap är klart och brevet är på väg att läggas i brevlådan eller skickas via mail, finns det många saker som kan vara bra att tänka på:

E-postlagen

I Sverige är det förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Om det finns ett ”etablerat kundförhållande” mellan företag och konsument, till exempel om du har köpt något från företaget, får företaget skicka e-postreklam – men bara om följande förutsättningar är uppfyllda:

Marknadsföringslagen

Konsumentverkets hemsida kan du läsa mer om Marknadsföringslagen.

Personuppgiftslagen (PUL)

Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om Personuppgiftslagen (PUL).

Swedmas allmänna bestämmelser för Direktmarknadsföring (DM)

Swedish Direct Marketing Association (Swedma) har tagit fram allmänna bestämmelser för DM.