Direkt­marknads­föring (DM)

Direktmarknadsföring (DM) använder du dig av när du vill nå en specifik målgrupp, noga selekterad och utvald.

Målgruppsurvalet har en mycket stor påverkan på resultatet av en kampanj. Det spelar ingen roll hur bra erbjudande du har, går det till en ointresserad person kommer mottagaren inte att nappa. På Bisnode DM Urval kan du skräddarsy ditt urval för att få bättre resultat på dina kampanjer till en lägre kostnad.

Direktmarknadsföring - definition

En vanlig definition av Direktmarknadsföring (DM, Direct Marketing) är:

Direktmarknadsföring (DM, Direct Marketing) förutsätter möjligheten att utifrån insikt och analys definiera en målgrupp med hjälp av medlemmarnas utmärkande egenskaper och att kunna rikta marknadsaktiviteter direkt till dessa, oberoende av kanal. Målgruppens medlemmar ska med hjälp av informationsbaserat systemstöd kunna adresseras vid rätt tillfälle med relevanta budskap i den kanal medlemmarna konsumerar media vid varje given tidpunkt. Direktmarknadsföring ger alltid möjlighet till respons och skapar alltid mätbar effekt.